Blog

Články s klúčovým slovom "príslušenstvo"

Domov / Blog

Základné pojmy - Budovy na bývanie a ich časti

  20.02.2019   24.04.2020  
Miroslav Prešinský   Základné pojmy
definície pojmov

Na začiatok je potrebné upozorniť, že viaceré termíny sú v našej legislatíve definované rôzne, prípadne vôbec.